THE VIRTUAL ART - BOOK & MAP FAIR

2 Almanac 1825 /Costumes Italy/ Otoman Empire / Virtual Fair 106

€250.00

Description: Costumes of Naples, Venice, Turkey and Greece in a 19th century almanach

[ALMANAC - COSTUMES].
Van Zwaamens en Thompson's almanak voor 't Jaar onzes Heeren Jesu Christus 1825. Voorzien met de jaarmarkten, kermissen, paarde- beeste- en leermarkten, 't openen en sluiten der poorten en bomen, en de maans op- en ondergang.

Rotterdam, J.J. Thompson, (1825). 12mo. Contemporary overlapping vellum, title in ms. on spine. Title in red & black, with woodcut vignette, calendar printed in red and black. (40) lvs.

With:
KORTE BESCHRIJVING DER LANDEN EN VOLKEREN VAN VENETIEN EN HET KONINKRIJK NAPELS. Rotterdam, J.J. Thompson, (ca. 1825). With 4 full-page woodcuts of costumes in text. (8) lvs.

KORTE VERHALEN, LEERZAME SPREUKEN EN EPITAPHIUMS. (Rotterdam, J.J. Thompson, (ca. 1825)). (8) lvs.

DE ZINGENDE EN SNOEVENDE STRAATNEGOCIANTEN. Idem. (8) lvs.

GESCHIEDENISSEN. GESCHIKT VOOR JONGELIEDEN, tot lust en leezing optewekken. (Idem). (8) lvs.

BESCHRIJVING DER EUROPESCHE VOLKEREN. DE RUSSCHEN, HONGAREN, ARNAOUTEN, ITALIANEN, TURKEN EN GRIEKEN. Idem. With 5 woodcuts of costumes in text. (8) lvs.

PUNKTDIGTJES. (Idem). (8) lvs.- TAFEL DER WAARDE ..cents. (Idem).(8)lvs.

Almanach of the year 1825 bound with a.o. two delightfull costume booklets (2 and 6).
Good copies.- (Binding rubbed and discoloured red at the top edges; also red stains on lvs. in first work).
  • Number: 1060381
  • Dealer: Speculum Orbis Nauticum