THE VIRTUAL ART - BOOK & MAP FAIR

12 Suriname paskaart / Van Keulen 105

€3,750.00

Title: Suriname paskaart – Van Keulen
Description: USTWATEREN VAN SURINAME
Pas-kaart vande rivieren Commewini Suriname Suramaca Cupanama en Courantin vertoonende alle desselfs plantagie en wie deselve bezitten Alles opt naukeurigste opgestelt.

Door Gerard van Keulen, ca. 1728 te Amsterdam uitgegeven in de zeemansgids “Nieuwe Groote Lichtende Zee-Fakkel”. Afmetingen (druk) ca. 50,4 x 87,1 cm.

Zeldzame zeekaart van de rivieren kusten en zandbanken van Suriname, op een schaal van ongeveer 1 : 500.000. Met inzet van een uitvergoting van de monding van de Suriname river rondom fort Zeelandia bij Paramaribo.

Deze kopergravure geeft een topografische weergave van verschillende Surinaamse rivieren. Ook de naam “Kust van Guiana” wordt gebruikt. De rivieren hebben wellicht een andere loop dan nu vanwege aanslibbing. Courantin, Rio Cupanama, Saramaca, Commewijne en Marowijne zijn te onderscheiden.

De kaart vermeldt een aantal plantages – in totaal 34 – aangeduid met de namen van planters. De namen betreffen alle planters die in de periode 1671-1675 in Suriname verbleven, met dien verstande dat er in die jaren veel meer plantages waren.

In een medaillon midden op de kaart wordt de uitgever Gerard van Keulen vermeld. Deze zoon van Joannes van Keulen I neemt in 1704 de taak van zijn vader over en wordt op zijn beurt lid van het gilde der boekverkopers. Gerard van Keulen (1678- 1726), was een bekwaam graveur en zorgde voor de wetenschappelijke ruggegraat van het bedrijf. Nadat hij o.a. door zijn uitstekende zeekaarten naam had gemaakt werd hij in 1714 als hydrograaf van de V.O.C. aangesteld. Met Gerard van Keulen bereikte de Hollandse zeecartografie een niet eerder gekend niveau.

Prijs: €3.750,- (incl lijst, incl 21% BTW)
  • Number: 1050017
  • Dealer: Speculum Orbis Nauticum 
Your IP Address is: 34.204.0.181
Antique Maps fair
Copyright © 2008-2019 VIRTUAL ART - BOOK & MAP FAIR |  Design by mCar Automatisering, Inspired by Clyde Jones | Powered by Zen Cart