THE VIRTUAL ART - BOOK & MAP FAIR

32 ’t Groot Waerelds Tafereel BASNAGE, J. 222

€32,500.00

Description: ’t Groot Waerelds Tafereel, Waar in de Heilige en Waereldsche Geschiedenissen en Veranderingen zedert de Schepping des Waerelds, tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes, Worden afgemaalt, en ieder Konst-prent door Godsgeleerde Wysgeerige en Waereldlyke Uitleggingen, benevens de Tydrekeningen of Jaarboeken der Gevallen des Waerelds, naaukeurig in ´t Frans beschreeven. Wyders vertaalt, en met Vaarzen verrykt door den Hr. Mr. Abraham Alewyn.

€32.500,00
Auteur

BASNAGE, JAKOB
Jaar van uitgave

170X
Uitgever

Amsterdam, Jacob Lindenberg
Productnummer

201503

Categorieën: Highlights, Oud en Zeldzaam, Voorraad Tags: Bijbelse geschiedenis, Goudgehoogd, Gravures, Handgekleurd, Kaarten, Portretten, Prentbijbel, Stempelband
Beschrijving

3 volumes in 1 binding, (frontispiece with explanation, 6, portrait) 158, 92, 66 p. Contemporary Leather with 7 raised bands, decorated with gilt, large Folio H. 43,3 x L. 27 x W. 6 cm. (The front- and back cover decorated with biblical images, the spine is restored at the edges, printed on large paper. Beautiful, handcoloured edition of the ‘Groot Waerelds Tafereel’, with the frontispiece, 1 portrait, 4 maps, numerous vignettes and the engravings from Romeyn de Hooghe, 94 in the Old Testament, 95-104 in the Apocrypha and 105-140 in the New Testament. Under each engraving is added a ‘Dichtkundige Verklaaring’ followed by a poem from Alwyn. All 140 engravings with a total of 800 different images, vignettes, and maps are contemporary handcoloured and heightened with gold. The colours that were used are still remarkably bright and the engravings and some of the text have been richly decorated with accents in gilt.)

3 delen in 1 band, (titelprent met verklaring, 6, portret) 168, 92, 66 p. Origineel Leer met ribben, goudbestempeld, groot Folio H. 43,3 x L. 27 x D. 6 cm. (Het voor- en achterplat is bedrukt met bijbelse voorstellingen, de rug is aan de randen gerestaureerd, gedrukt op royaal papier. Unieke, handgekleurde uitgave van het ‘Groot Waerelds Tafereel’, met de titelprent, 1 portret, 4 kaarten, talloze sluitvignetten en de gravures van Romeyn de Hooghe, 94 in het Oude Testament, 95-104 in de Apocriefe Boeken en 105-140 in het Nieuwe Testament. Onder elke gravure staat een ‘Dichtkundige Verklaaring’ gevolgd door een gedicht van Alewyn. Alle 140 gravures met in totaal 800 verschillende afbeeldingen, sluitvignetten, en kaarten zijn origineel handgekleurd en met goud opgehoogd. De kleuren die zijn gebruikt zijn nog opvallend helder en er is rijkelijk gebruik gemaakt van het accentueren met goudverf van zowel de prenten als sommige tekstgedeeltes.)

Poortman, W.C. (1983). Bijbel en Prent. Deel II: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels, p. 106-120/Spaans, J. & Goedings, T. (2008). Romeyn de Hooghe. De verbeelding van de late Gouden Eeuwe, p. 48-57, 204-221
  • Number: 1010489
  • Dealer: Speculum Orbis Nauticum