THE VIRTUAL ART - BOOK & MAP FAIR

2 Metius,A. Treatises astronomy geography/ Virtual Book Fair 106

€3,950.00

Description: Five treatises on astronomy and geography

METIUS, Adrianus.
Astronomische ende geographische onderwysinghe. Inde welcke door 't gebruyck des aertschen globi, ofte gebulte caerten, midtsgaders t'astrolabium catholicum, ende platte pas-caerte de const der zeevaert verlicht, ende de schippers ende stuerluyden duydelyck ende cortelijck in haere voyagie onderricht worden. Beneffens twee nieuwe tafelen romborum, Uit de welcke veerdich ende met seer geringe moeyte de zeylagien naer de rondicheyt van de globe, sonder eenighe merckelijcke faulte, worden afgereeckent.
  • Number: 1060206
  • Dealer: Speculum Orbis Nauticum